KO SMO MI

Najbolja usluga
za naše klijente

Usluge

Naša kancelarija pruža sve vrste pravnih usluga iz domena advokatske struke kao što je izrada ugovora i drugih pravnh akata, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Republike Srbije i ostalo.

Uže smo specijalizovani za oblasti naknada i naplata materijalnih i nematerijalnih šteta nastalih usled oštećenja imovine ili povreda fizičkog i psihičkog integriteta u saobraćaju, na radu, javnom mestu i sl., kao i za zastupanje oštećenih i okrivljenih pred krivičnim sudovima Republike Srbije.

Trenutno imamo preko 250 aktivnih predmeta za naplatu šteta nastalih usled saobraćajnih nezgoda i povreda na radu i preko 300 arhiviranih predmeta.

Svoje klijente zastupamo pred svim osuiguravajućim društvima koja posluju na teritoriji Republike Srbije, kao što su Dunav osiguranje, DDOR Novi Sad, Delta Generali, Wienner stadishe, Uniqa osiguranje, Sava osiguranje, As osiguranje, Milenijum osiguranje i td.

"Neka bude pravda,
makar propao svet." Latinska poslovica

Nikola Žarković

ADVOKAT

Rođen 1979. godine u Beogradu. Završio Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet u Beogradu. Pohađao specijalistički kurs Pravo Evropske unije, u saradnji sa Pravnim fakultetom iz Nansija- Francuska. Pre advokature radio u Banci Poštanska štedionica a.d. na pravnim poslovima. Pripravnički staž odradio kod adv. Spremo Borivoja, samostalan advokat od februara 2009 godine. Oblast rada krivično i odštetno pravo. Govori engleski jezik, služi se nemačkim i ruskim. Oženjen, otac dva deteta.

Milan Kostić

ADVOKAT

Rođen 08.07.1981. godine u Gnjilanu. Pravni fakultet u Beogradu završio 2007. godine. Postdiplomske studije na katedri za Evropsko pravo završio 2008. godine i stekao zvanje „Specijalista za evropsko pravo“. Karijeru započeo kao pripravnik u Osnovnom sudu u Smederevu, gde je proveo dve godine. Ostalo, praksa u Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava 2007. godine u Strazburu. Advokat je od 2010. godine. Govori engleski i služi se ruskim jezikom. U advokatskoj kancelariji „Žarković&Kostić“ je zadužen za zastupanje pred parničnim sudovima i Upravnim organima Republike Srbije. Otac je jednog deteta.