POSAVETUJTE SE SA NAMA

Najbolji pravni saveti

Pitanja i odgovori

Odgovor: na današnji dan (11.07.2017.g.) postoji mogućnost podnošenja tužbe za naknadu štete od predškolskih ustanova za roditelje čije je dete pohađalo vrtić u toku druge polovine 2014. godine, praktično preostalo je još šest meseci za koje se može pondeti tužba i to za period od jula do decembra 2014. godine (zaključno sa decembrom).

Svakog narednog meseca gubi se mogućnost podnošenja tužbe za mesec koji prolazi, npr. sledećeg meseca će moći da se utuži od avgusta, za dva meseca od septembra, a istekom ove godine, ceo period zastareva i više neće moći da se potražuje naknada štete od vrtića i Grada Beograda kao osnivača.

Što se tiče pitanja o mogućem ishodu, po mom mišljenju uspeh je izvestan za period koji je preostao, a trajanje prvostepenog postupka, zavisno od ažurnosti sudije, od 8 do 12 meseci.

Odgovor: na današnji dan (11.07.2017.g.) postoji mogućnost podnošenja tužbe za naknadu štete od predškolskih ustanova za roditelje čije je dete pohađalo vrtić u toku druge polovine 2014. godine, praktično preostalo je još šest meseci za koje se može pondeti tužba i to za period od jula do decembra 2014. godine (zaključno sa decembrom).

Svakog narednog meseca gubi se mogućnost podnošenja tužbe za mesec koji prolazi, npr. sledećeg meseca će moći da se utuži od avgusta, za dva meseca od septembra, a istekom ove godine, ceo period zastareva i više neće moći da se potražuje naknada štete od vrtića i Grada Beograda kao osnivača.

Što se tiče pitanja o mogućem ishodu, po mom mišljenju uspeh je izvestan za period koji je preostao, a trajanje prvostepenog postupka, zavisno od ažurnosti sudije, od 8 do 12 meseci.

Odgovor: na današnji dan (11.07.2017.g.) postoji mogućnost podnošenja tužbe za naknadu štete od predškolskih ustanova za roditelje čije je dete pohađalo vrtić u toku druge polovine 2014. godine, praktično preostalo je još šest meseci za koje se može pondeti tužba i to za period od jula do decembra 2014. godine (zaključno sa decembrom).

Svakog narednog meseca gubi se mogućnost podnošenja tužbe za mesec koji prolazi, npr. sledećeg meseca će moći da se utuži od avgusta, za dva meseca od septembra, a istekom ove godine, ceo period zastareva i više neće moći da se potražuje naknada štete od vrtića i Grada Beograda kao osnivača.

Što se tiče pitanja o mogućem ishodu, po mom mišljenju uspeh je izvestan za period koji je preostao, a trajanje prvostepenog postupka, zavisno od ažurnosti sudije, od 8 do 12 meseci.

PRETRAŽI PITANJA