Eksperti u oblasti
naknade štete

Žarković & Kostić je vodeća kancelarija
u oblasti naknada i naplata šteta.

Mi smo više od advokata

Advokatska kancelarija „ŽARKOVIĆ&KOSTIĆ“
je vodeća kancelarija u oblasti naknada i naplata šteta proisteklih iz saobraćajnih nezgoda, gde pruža usluge zastupanja pred osiguravajućim društvima i sudovima Republike Srbije.

 

ŠTA RADIMO

Tražimo najbolje rešenje.

Naša kancelarija pruža sve vrste pravnih usluga iz domena advokatske struke kao što je izrada ugovora i drugih pravnh akata, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Republike Srbije i ostalo.

Uže smo specijalizovani za oblasti naknada i naplata materijalnih i nematerijalnih šteta nastalih usled oštećenja imovine ili povreda fizičkog i psihičkog integriteta u saobraćaju, na radu, javnom mestu i sl., kao i za zastupanje oštećenih i okrivljenih pred krivičnim sudovima Republike Srbije

 

KANCELARIJA
OSNOVANA
0

OTVORENIH
SLUČAJEVA
0+

ARHIVIRANIH
PREDMETA
0+

Saveti / Pitanja

Postavite nam pravno pitanje iz bilo koje oblasti
i mi ćemo Vam dati jasan i konkretan odgovor.

PITAJTE NAS